Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Welkom

Kaderrichtlijn Water
Het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een duurzame bescherming van onze ecosystemen en watervoorraden. De KRW vereist daarnee een wezenlijk andere, ecologische benadering van het water(kwaliteits)beheer. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) ondersteunt waterbeheerders bij een goede implementatie en uitvoering van de richtlijn.

Ecologische Beoordeling
De KRW vereist dat lidstaten speciale beoordelingssystemen ontwikkelen voor de biologische en fysisch-chemische kwaliteit van hun oppervlaktewateren. STOWA helpt bij het ontwikkelen, verbeteren en verfijnen van deze systemen voor gebruik door regionale waterbeheerders. STOWA draagt ook bij aan de (door)ontwikkeling van andere beoordelingssystemen die waterbeheerders helpen ecologische problemen in hun systemen te identificeren en oplossingsrichtingen te kiezen.

 

borderbottom