Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Ecologische Beoordeling

KRW & Ecologische Beoordeling
In het water staan organismen direct in contact met omgevingsfactoren. Dit komt doordat water niet alleen de leefomgeving is voor organismen, maar ook oplosmiddel en transportmiddel voor allerhande stoffen. Hierdoor zijn in aquatische milieus fysische, chemische en biologische processen nauw met elkaar verweven. 

Door onderzoek te doen naar biologische en abiotische factoren is het mogelijk een uitspraak te doen over de kwaliteit van een watersysteem. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van indicatorsoorten. Dit zijn soorten die sterk reageren op veranderingen in de leefomgeving.

De Kaderrichtlijn Water vereist dat lidstaten speciale systemen ontwikkelen voor het beoordelen van de biologische en fysisch-chemische kwaliteit van hun oppervlaktewateren. De Stichting Toegepast Onderzoek waterbeheer STOWA helpt bij het ontwikkelen, verbeteren en fijnslijpen van deze systemen voor gebruik door regionale waterbeheerders. Op deze themasite KRW en Ecologische beoordeling heeft STOWA de ontwikkelde kennis en achtergronden over het thema samengebracht.

Overzicht instrumenten voor ecologische beoordeling
Sinds de ontwikkeling van de eerste biologische beoordelingssystemen zijn er veel ecologische instrumenten beschikbaar gekomen voor gebruik in het waterbeheer. Om verschillende redenen valt het gebruik in de praktijk tegen. STOWA heeft een overzichtsdocument uitgebracht om de bekendheid van de beschikbare instrumenten te vergroten. Dit rapport kun u hiernaast downloaden.

Limnodata: alle monitoringinformatie op één plek
Voor het uitvoeren van een goede ecologische beoordeling van een oppervlaktewater is informatie nodig over de levensgemeenschap die er voorkomt. Waterbeheerders monitoren jaarlijks de kwaliteit van hun watersystemen, onder andere door het verzamelen van informatie over voorkomen van dieren en planten. Alle door waterbeheerders verzamelde informatie over aquatische flora en fauna ontsluit STOWA op www.limnodata.nl.