Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

EBEO - ecologische beoordelingssystemen

Terug
Projectcode
Uitvoerders

STOWA
Wageningen Universiteit

Thema Ecologische beoordeling en KRW
Einddatum 31-3-2006

STOWA heeft vanaf 1992 voor zeven watertypen ecologische beoordelingssystemen (EBEO) ontwikkeld en beschreven. Het gaat om beoordelingssystemen voor de volgende watertypen:

·         stromende wateren (1992)
·         sloten (1993)
·         meren en plassen (1993)
·         kanalen (1994)
·         zand-, grind- en kleigaten (1994)
·         stadswateren (2001)
·         brakke wateren (2002) 

In de loop der jaren zijn deze systemen aangepast en samengevoegd in één handboek. Dit handboek kunt u hiernaast downloaden. Ook kunt u hiernaast de oorspronkelijke beoordelingssystemen voor deze typen downloaden. 

In 2004 is overwogen om als onderdeel van deze reeks nog een beoordelingssysteem voor vennen te ontwikkelen. Als ‘opmaat’ tot de ontwikkeling van een achtste ecologisch beoordelingssysteem heeft STOWA een vooronderzoek laten uitvoeren. De rapportage hierover kunt u hiernaast downloaden.

De beoordelingssystemen bieden naast een ecologische beoordeling van de waterkwaliteit via EBEOsys ook de mogelijkheid tot het stellen van diagnoses. EBEOsys geeft inzicht in oorzaken van het (mogelijk) niet voldoen aan de gewenste kwaliteit. De watertypen beschreven in EBEO zijn minder gedetailleerd dan de KRW-watertypen die later beschreven zijn (link).

EBEOsys
EBEOsys is een softwaretool voor een biologische/ecologische waterkwaliteitsbeoordeling die is gebaseerd op de watertypen zoals beschreven in het EBEO-handboek. Per watertype zijn gegevens van verschillende biologische groepen nodig (diatomeeën, fytoplankton, waterplanten, macrofauna). Voor sommige watertypen is ook informatie nodig over de chemische waterkwaliteit of de staat van de oevers. 

De kracht van EBEOsys zit vooral in het snel en adequaat identificeren van de indicatieve soorten in de dataset en het vergelijken daarvan met de (meestal lange) lijst van referentie- of indicatorsoorten uit het beoordelingssysteem. EBEOsys geeft naast een beoordeling ook diagnostische informatie.

Het resultaat is zodanig uitgesplitst in karakteristieken dat het een goed aangrijpingspunt vormt voor maatregelen om de kwaliteit van het water te verbeteren. De beoordeling is gericht op watertypen. 

EBEOsys wordt tegen een licentievergoeding beschikbaar gesteld via internet, inclusief handleidingen, updates en helpdesk.

EBEOweb
De waterkwaliteitsbeoordeling met de EBEO-systemen kan via een webportaal worden uitgevoerd: Ebeoweb. Dit portaal is bereikbaar via deze link.


EBEOstad
Voor stadswateren heeft STOWA het system EBEOstad ontwikkeld. Het systeem bestaat uit 3 deeltoetsen. Voor het uitvoeren van deeltoets 1 heeft STOWA een exceltool ontwikkeld. Deze tool kunt u hiernaast downloaden. De deeltoets betreft een screening van de ecologische potentie en de ontwikkeling van water en oever en een gedetailleerde beoordeling van de belevingswaarde. De bedoeling van deze deeltoets is om snel een ecologisch oordeel te krijgen op basis van een eenmalig veldbezoek.