Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

KRW Volg- en Stuursysteem (VSS)

Terug
Projectcode
Uitvoerders

STOWA
Nelen en Schuurmans

Thema Kaderrichtlijn Water
Einddatum 31-12-2012

Het Volg- en Stuursysteem (VSS) maakt het mogelijk alle relevante ontwikkelingen in het ecologisch functioneren van watersystemen te volgen door het ontsluiten, bijeenbrengen en in samenhang presenteren van uiteenlopende typen watergegevens. Denk aan waterkwaliteit, hydrologie, het weer, maar ook grondsoorten en gemelde klachten.

Er is speciaal aandacht voor de brug tussen veld (operationeel waterbeheer) en kantoor. Maatregelen kunnen pas echt worden gevolgd als peilbedieners, inspectie etc. en kantoormedewerkers goed met elkaar samenwerken, elkaar begrijpen en onderling kennis, gegevens en waarnemingen delen. Het KRW VSS biedt hiervoor de structuur.

Het Volg- en Stuursysteem combineert de ingebrachte gegevens met behulp van moderne rekenregels en (reeds bestaande) modellen tot negen heldere voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor een goede ecologische waterkwaliteit. Dit zijn de zogenoemde ecologische sleutelfactoren (ESF’s), zoals externe en interne nutriëntenbelasting en doorzicht. Iedere sleutelfactor fungeert als een stoplicht. Pas als die op groen staat, kan de gewenste ecologische kwaliteit worden bereikt. Er zit bovendien een volgordelijkheid in de ESF’s; het heeft pas zin maatregelen te nemen die zorgen voor een goed leefgebied (de ESF Habitatgeschiktheid) als het stoplicht voor bijvoorbeeld nutriëntenbelasting op groen staat. En het visvriendelijk maken van een opvoerwerk loont vervolgens pas als er achter het gemaal een geschikt leefgebied is. Het VSS maakt het mogelijk relaties te leggen tussen maatregelen die je neemt en de effecten die ze hebben, waardoor je zonodig bij kunt sturen.

Klik HIER voor meer informatie over dit project.