Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Watermozaïek

Terug
Projectcode
Uitvoerders STOWA
Thema Kaderrichtlijn Water
Einddatum

Waterschappen werken met het oog op de Kaderrichtlijn Water hard aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Daarvoor nemen ze tal van maatregelen, of bereiden deze voor. Van veel van deze maatregelen is (nog) niet precies bekend hoe (kosten)effectief ze zijn.

In het kennisprogramma Watermozaïek onderzoekt de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) daarom de haalbaarheid, betaalbaarheid en de effectiviteit van diverse bestaande, maar ook innovatieve ecologische herstel- en verbetermaatregelen. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe ecologische monitoringtechnieken en een systeem waarmee regionale waterbeheerders de ecologische ontwikkelingen in hun wateren beter kunnen volgen en sturen, het zogenoemde KRW Volg- en Stuursysteem.

Meer informatie over watermozaïek kunt u lezen op de website www.watermozaiek.nl.