Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Aanpassing vissenmaatlat M-typen

Terug
Rapportnr
ISBN
Type Rapport, alleen pdf
Prijs
Datum 2-4-2012

Uit de evaluatie van de KRW maatlatten zijn de wensen van gebruikers voor aanpassingen van de maatlatten gebundeld. Hieruit komen voor de vissenmaatlatten enkele geprioriteerde aanpassingsvoorstellen naar voren. Het gaat om:

  • het aanpassen van de deelmaatlat ‘Aantal Soorten’, op een zodanige wijze, dat deze ongevoelig is voor de monitoringsinspanning;
  • het toevoegen van een deelmaatlat‘Leeftijdsopbouw Snoekbaars’.

Voor de deelmaatlat ‘Aantal Soorten’ zijn alternatieve deelmaatlatten opgesteld, die mogelijk minder gevoelig zijn voor bemonsteringsinspanning. Voor de deelmaatlat ‘leeftijdsopbouw snoekbaars’ is de bestaande maatlat voor M21 (IJsselmeer) als uitgangspunt genomen. Deze maatlat beoordeeld de biomassa aandeel van bovenmaatse snoekbaars als indicator voor visserijdruk.

Op basis van beschikbare data-analyse zijn de verschillende maatlatten getest. De resultaten zijn bediscussieerd in de projectgroep. Dit heeft geleid tot de volgende voorstellen:

  • schrappen van de deelmaatlat ‘Aantal Soorten’;
  • opnemen van een nieuwe deelmaatlat ‘biomassa-aandeel snoekbaars > 42 cm’.

Het rapport is hiernaast te downloaden.