Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

De KRW voor het (water)leven

Terug
Rapportnr 2005-04
ISBN
Type
Prijs
Datum 1-5-2005

De Europese Kaderrichtlijn water (KRW) die in december 2000 van kracht werd, maakt het mogelijk om de waterverontreiniging van rivieren internationaal aan te pakken. Dat is gunstig voor Nederland, dat via de grote rivieren verontreinigingen uit andere landen binnenkrijgt. De richtlijn brengt ook nieuwe normen met zich mee. Zo moeten alle wateren per 2015 in de zogenoemde ‘goede toestand’ verkeren. Om precies te zijn: een ‘goede chemische toestand’ én een ‘goede ecologische toestand’ (GET). Deze laatste is nieuw en nog relatief onbekend. De brochure ‘KRW voor het (water)leven’ geeft een heldere uiteenzetting over de biologische doelen van de KRW - de ‘goede ecologische toestand’ - en de daarbij gehanteerde beoordelingssystematiek. Ook krijgt de lezer antwoord op veel gestelde vragen over de werking en de gevolgen van de richtlijn.