Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Ecologische Instrumenten - overzicht voor het Nederlandse Waterbeheer

Terug
Rapportnr 2009-22
ISBN
Type Rapport, alleen pdf
Prijs
Datum 31-8-2009

Het STOWA-rapport 'Ecologische Instrumenten. Overzicht voor het Nederlandse waterbeheer' geeft een helder overzicht van de ecologische instrumenten die beschikbaar zijn. Het rapport geeft een korte beschrijving van ieder instrument, alsmede van het toepassingsgebied en het schaalniveau.

 

Het gaat om vijf toepassingsgebieden: beoordeling van waterlichamen (score op maatlatten), diagnose van de oorzaken voor het niet-behalen van een ecologisch doel, identificatie van relevante stuurvariabelen, identificatie (vertaling) van mogelijke maatregelen voor verbetering en voorspelling van de effecten van maatregelen. Er worden vier schaalniveaus onderscheiden: habitat, ecotoop, waterlichaam en stroomgebied.