Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Fytobenthosmaatlatten voor beken en rivieren. Typen R7, R8, R12 – R18

Terug
Rapportnr
ISBN
Type Rapport, alleen pdf
Prijs
Datum 29-3-2012

De bestaande maatlatten voor fytobenthos in stromende wateren voldoen niet in de grote rivieren, zoete getijdewateren en een aantal kleinere beek- en riviertypen. Van negen waterbeheerders zijn fytobenthosgegevens van 242 monsters van 85 locaties gekregen, met begeleidende hydromorfologische, fysische en chemische variabelen. Door middel van hoofdcomponentenanalyse (PCA) en redundantieanalyse (RDA) is de soortensamenstelling van het fytobenthos gerelateerd aan de beschikbare milieuvariabelen, op grond waarvan de belangrijkste pressoren zijn gekozen, die aan de maatlatten ten grondslag moeten liggen. Voor de grote rivieren (typen R7 en R16) en zoete getijdewateren (R8) zijn dat nog eerder de belasting met zware metalen dan eutrofiëring, waarvoor de IPS (Indice de Polluosensitivité Spécifique) een geschikte indicator is. Voor snelstromende, kalkarme beken (R13, R15) is dat vermesting door nitraat, met begeleidende verzuring, waardoor de beschikbaarheid van fosfaat vermindert. De TI is hiervoor een geschikte indicator. Voor de snelstromende, kalkrijke beken en riviertjes (R17, R18) zijn de belangrijkste stressoren de zuurstofhuishouding en verontreiniging met zware metalen, waarvoor de IPS een goede indicator is. Van de veenstroompjes (R14) zijn onvoldoende gegevens voor de constructie van een maatlat. De grenzen tussen de kwaliteitsklassen zijn gekozen na vergelijking met buitenlandse gegevens.