Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Handreiking MEP/GEP

Terug
Rapportnr 2006-02
ISBN 90-369-5708-7
Type Rapport, alleen pdf
Prijs
Datum 1-11-2005

Voor de natuurlijke watertypen zijn de ecologische doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water nationaal uitgewerkt. Er zijn voor deze watertypen referenties opgesteld (de ‘ideale ecologische toestand’) en er is een voorstel gedaan voor de daarbij behorende norm, de Goede Ecologische Toestand (GET). De referenties zijn beschreven in de KRW-maatlatten, kijk hier voor meer informatie. 

In Nederland zijn de meeste wateren echter ‘sterk veranderd’ of ‘kunstmatig’ (KRW-terminologie). De KRW biedt lidstaten de ruimte om voor deze waterlichamen regionale ecologische doelen af te leiden. Voor deze waterlichamen zijn het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP) en het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) afgeleid. Het MEP is qua ecologie het hoogst haalbare, zeg maar de ‘referentie’ voor dit soort wateren. Het GEP is daarvan afgeleid. Dat is de norm waar de waterbeheerders naartoe moeten werken. De hoogte van deze doelen is afhankelijk van de fysieke veranderingen van het waterlichaam.

De Handreiking MEP/GEP is een hulpmiddel dat waterbeheerders kunnen hanteren bij het op uniforme wijze bepalen van de afgeleide doelen voor sterk veranderde en kunstmatige oppervlaktewateren en bij het samenstellen van een haalbaar pakket aan maatregelen.