Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Handreiking Omgaan met KRW-maatlatten

Terug
Rapportnr
ISBN
Type Rapport, alleen pdf
Prijs
Datum 9-11-2012

In 2012 zijn de KRW-maatlatten voor natuurlijke watertypen op een aantal punten aangepast.

Deze aanpassingen hebben tot gevolg dat er een ander toetsresultaat berekend wordt op basis van dezelfde monitoringsgegevens: de EKR kan afwijken ten opzichte van de EKR die met de oude maatlat is berekend.

De ┬┤Handreiking Omgaan met KRW-maatlatten┬┤ (hiernaast te downloaden) biedt de waterbeheerders handvatten hoe om te gaan met de maatlataanpassingen bij: 

  • het toetsen van de voortgang van de ecologische toestand en het vaststellen of er wel of niet sprake is van achteruitgang;

  • de heroverweging van de statustoewijzing;

  • de actualisatie van de doelen (GEPs) voor sterk veranderde en kunstmatige wateren.