Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

KRW Maatlatten en achtergronddocumenten

Terug
Rapportnr 2007-32
ISBN
Type
Prijs
Datum 31-12-2007

EU-lidstaten moeten met het oog op de KRW voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand beschrijven en maatlatten ontwikkelen voor elk van de biologische kwaliteitselementen. Daarmee kan de feitelijke ecologische toestand van een waterlichaam worden bepaald. Naast de biologische kwaliteitselementen maken algemene fysisch-chemische parameters en hydromorfologie deel uit van de ecologische toestand. Er zijn rapporten verschenen met daarin de referenties en maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water. Er is een versie voor de natuurlijke watertypen en een versie voor sloten en kanalen.

Achtergronddocumenten
Voor elk van de biologische kwaliteitselementen (fytoplankton, overige waterflora, macrofauna, vissen) zijn achtergronddocumenten verschenen. Dit is ook het geval voor algemene fysische-chemische parameters en hydromorfologie. In deze documenten leggen de specialisten verantwoording af over de gemaakte keuzes. U kunt de maatlatten en achtergronddocumenten aan de rechterzijde van deze pagina downloaden.