Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de KRW 2015-2021

Terug

In september 2007 is de eerste versie van de ecologische maatlatten voor de natuurlijke KRW- watertypen vastgesteld. Op weg naar de tweede generatie Stroomgebiedbeheerplannen (2015- 2021) zijn deze maatlatten geëvalueerd en geharmoniseerd met beoordelingsmethoden in het buitenland. Uit de evaluatie bleek dat een verbetering van de maatlatten gewenst was, om de transparantie van het proces van KRW-doelafleiding en de reproduceerbaarheid en kwaliteit van de afgeleide KRW-doelen (GEP’s) voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2015-2021 te vergroten.

Naar aanleiding van de actualisatie van de maatlatten voor natuurlijke wateren zijn ook de maatlatten voor sloten en kanalen geactualiseerd. De geactualiseerde maatlatten zijn vastgelegd in dit rapport en beschrijven de default-GEP’s van veelvoorkomende kunstmatige waterlichamen, waarbij is aangegeven hoe het GEP is afgeleid van de ‘natuurlijke’ watertypen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de vereisten van KRW artikel 4.3.