Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water

Terug
Rapportnr 2012-31
ISBN 978.90.5773.569.1
Type Rapport, alleen pdf
Prijs
Datum 29-1-2013

De nieuwe referenties en maatlatten voor de natuurlijke waterlichamen zijn gereed. Deze versie kent een aantal aanpassingen en enkele nieuwe elementen ten opzichte van de oude maatlatten. De nieuwe maatlatten zijn te gebruiken voor nieuwe afspraken in de gebiedsprocessen voor de volgende planperiode (2015-2021). De huidige maatlatten (uit 2007) blijven van toepassing voor toetsing en verantwoording over de lopende planperiode tot 2015.

De maatlatten zijn nu als pdf beschikbaar (hiernaast te downloaden) en spoedig in gedrukte vorm voor de klappers. De formele communicatie over de maatlatten verloopt via de RAO/RBO lijn. Tevens zijn hiernaast de errrate te downloaden.

In de maatlatten zijn de onderstaande kwaliteitselementen aangepast:

 • Fytoplankton in diepe meren (M20)
 • Fytoplankton de kust- en overgangswateren
 • Fytobenthos in verschillende R-typen (R13, R14, R15, R17 en R18)
 • Macrofyten in alle M- en R-typen
 • Angiospermen in kust- en overgangswateren
 • Macrofauna in getijderivieren (R8)
 • Macrofauna in zwak brakke wateren (M30)
 • Macrofauna in de kust- en overgangswateren
 • Vissen in meren
 • Vissen in beken (niet in de grote rivieren: R7,8,16)
 • Vissen in overgangswateren (O2)
 • NutriĆ«nten in R-typen (excl grote rivieren)