Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Verbetervoorstellen vissenmaatlat R-typen

Terug
Rapportnr
ISBN
Type Rapport, alleen pdf
Prijs
Datum 2-4-2012

De Nederlandse maatlat voor de beoordeling van de ecologische toestand in beken en rivieren (uitgezonderde de grote) op basis van visgemeenschappen is de afgelopen jaren met succes geïntercalibreerd. Toch blijkt het onderdeel soortensamenstelling de ecologische toestand niet goed te beoordelen. Daarnaast lijkt het mogelijk de maatlat te versimpelen en minder gevoelig te maken voor de monitoringinspanning. Deze studie heeft de mogelijkheden voor versimpeling en verbetering van deze maatlat verkend en geeft hiervoor een verbetervoorstel.

De verkenning vond plaats op basis van een analyse van het gegevensbestand, dat gebruikt is voor de intercalibratie. Mogelijkheden voor verbetering en versimpeling zijn beoordeeld met correlaties met de Europese visindex en de index voor het totaal aan chemische en fysische belasting (‘pressure index’). De analyse laat zien dat de maatlat wezenlijk verbetert indien de soortensamenstelling uitgedrukt wordt als een relatief aantal reofiele soorten in plaats van het absoluut aantal type kenmerkende soorten van verschillende visgildes. Verdere verbetering is mogelijk door aanpassing van de boven- en ondergrenzen van de deelmaatlat voor reofiele soorten. Versimpeling kan plaatsvinden door het aantal deelmaatlatten terug te brengen van acht naar drie: één deelmaatlat voor soortensamenstelling (relatief aandeel reofiel) en twee voor abundantie (relatief aandeel migratie en habitat-gevoelig).