Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Verschillendocument oude en nieuwe KRW-maatlatten

Terug
Rapportnr
ISBN
Type Rapport, alleen pdf
Prijs
Datum 3-5-2013

In 2012 zijn aanpassingen aangebracht in de KRW maatlatten voor natuurlijke watertypen. De aanpassingen betreffen enerzijds verbeteringen in de kwaliteit en robuustheid van de maatlatten naar aanleiding van de evaluatie. Anderzijds gaat het om stroomlijning met de resultaten van de internationale intercalibratie.

Per combinatie van kwaliteitselement en clusters van watertypen met (ongeveer) dezelfde aanpassingen is een verschillendocument opgesteld. Maatlatten zonder wijzigingen blijven buiten beschouwing. Het document pretendeert geenszins compleet te zijn in de beschrijving van de oude en de nieuwe maatlatten en monitorings- en toetsings methoden. Het gaat erom de verbeteringen en verschillen te benadrukken. Hierbij wordt gekeken naar veranderignen in de maatlat zelf, maar ook voor de gevolgen voor de monitoring en de toetsing en beoordeling. Ten slotte zijn de gevolgen voor de invoerbestanden van de toetsapplicatie QBWat in kaart gebracht en waar relevant en beschikbaar ook de betreffende Aquo coderingen.