Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Publicatie overzicht

Stowa 1-5-2005 De KRW voor het (water)leven
Stowa 1-5-2005 Overzicht natuurlijke watertypen
Stowa 1-11-2005 Handreiking MEP/GEP
Stowa 1-3-2006 Handboek Nederlandse Ecologische beoordelingssystemen (EBEO-systemen)
Stowa 31-12-2007 KRW Maatlatten en achtergronddocumenten
Stowa 31-8-2009 Ecologische Instrumenten - overzicht voor het Nederlandse Waterbeheer
Extern 31-12-2009 Ecologisch Expertsysteem & Ex ante evaluatie KRW
Stowa 30-8-2010 Afleiding doelstellingen nutriënten
Extern 29-3-2012 Fytobenthosmaatlatten voor beken en rivieren. Typen R7, R8, R12 – R18
Extern 2-4-2012 Aanpassing vissenmaatlat M-typen
Extern 2-4-2012 Verbetervoorstellen vissenmaatlat R-typen
Extern 7-6-2012 KRW-maatlat macrofauna voor zoet getijdenwater (R8)
Extern 9-11-2012 Handreiking Omgaan met KRW-maatlatten
Stowa 15-12-2012 De Hydrochip: de toekomst van monitoring, monitoring van de toekomst (rapport en folder)
Stowa 21-12-2012 Beekdalbreed Hermeanderen
Stowa 21-12-2012 Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel. Hoofd- en achtergrondrapport
Stowa 21-12-2012 Flexibel peilbeheer, van denken naar doen
Stowa 21-12-2012 Baggernut, maatregelen, baggeren en nutriënten
Stowa 30-12-2012 Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de KRW 2015-2021
Stowa 29-1-2013 Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water
Extern 3-5-2013 Verschillendocument oude en nieuwe KRW-maatlatten
Stowa 2-8-2013 Referenties en maatlatten voor overige wateren (geen KRW-waterlichamen)
Stowa 2-8-2013 Handleiding doelafleiding overige wateren (geen KRW-waterlichamen)
Stowa 30-8-2013 Handleiding doelafleiding en maatlatten - eindrapport beschikbaar
Stowa 16-9-2013 De toepassing van eDNA in de monitoring van waterorganismen
Stowa 2-4-2014 Handleiding plus instrument AqMaD, Macrofyten (versie 2.1.5, april 2013)
Stowa 29-9-2014 Het onderste boven. De waterbodem in ecologisch perspectief
Stowa 13-10-2014 Sloten. Ecologisch functioneren en beheer
Stowa 15-12-2014 Overzicht toepassingsmogelijkheden van passive sampling
Stowa 12-9-2016 Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit. Hoofdrapport, deelrapporten en rekentools
Stowa 3-10-2016 Diergeneesmiddelen en waterkwaliteit
Stowa 3-10-2016 Vergelijkende analyse milieu-indicatiewaarden macrofyten
Stowa 6-12-2016 eDNa metabarcoding vissen. Verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring
Stowa 23-1-2017 Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de KRW 2015-2021 (herziene editie 2016)